הורידו את כלי העזר שלנו

חטיבת תכנון ומנהל כח האדם

מאת ויקיפדיה, אך משופר ויזואלית
חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם
אוֹקִיר אֱנוֹשׁ מִפָּז וְאָדָם מִכֶּתֶם אוֹפִיר
פרטים
כינוי חתומכ"א
מדינה ישראלישראל ישראל
שיוך צה"ל
סוג חטיבה
בסיס האם הקריה
פיקוד
יחידת אם אגף כוח האדם
דרגת המפקד תת-אלוף  תת-אלוף
מפקד נוכחי אמיר ודמני
ערך מחפש מקורות
רובו של ערך זה אינו כולל מקורות או הערות שוליים, וככל הנראה, הקיימים אינם מספקים.

אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

חטיבת תכנון ומנהל כח האדםראשי תיבות: חתומכ"א) היא חטיבה באגף כוח האדם של צבא ההגנה לישראל. החטיבה אמונה על תכנון, ניהול ופיתוח משאבי האנוש בכלל מצבי הסטטוס השונים של החייל, משלב המלש"ב עד השחרור. ראש החטיבה הוא קצין בדרגת תת-אלוף ונקרא ראש חטיבת התכנון ומנהל כוח האדם (רח"ט תומכ"א). ראש החטיבה המכהן הוא תא"ל אמיר ודמני.

גלה עוד נושאים הקשורים לחטיבת תכנון ומנהל כח האדם

ראשי תיבות

ראשי תיבות

ראשי תיבות הם טכניקה לכתיב מקוצר, שבה נכתב ביטוי נפוץ רק באמצעות האות הראשונה של כל מילה המרכיבה אותו. לעיתים נלקחת יותר מאות אחת לראשי התיבות. בעברית מסמנים ראשי תיבות בגרשיים (") לפני האות האחרונה שלהם ; בערבית ראשי התיבות נכתבים כמילה; בשפות גרמאניות, לטיניות, סלאביות/קיריליות וביוונית ראשי התיבות נכתבים באותיות גדולות עם נקודה אחרי כל אות, או באותיות גדולות ללא רווחים וללא תווים ביניהן. לעיתים, ראשי תיבות מגלמים בתוכם ראשי תיבות נוספים. דוגמה ידועה לכך הם ראשי התיבות גל"צ, שפירושם גלי צה"ל, ובנוסף, צה"ל פירושו "צבא הגנה לישראל". דוגמה נוספת: ראשי התיבות פ"מ, שפירושם פקודות מטכ"ל, ובנוסף, מטכ"ל פירושו "מטה כללי".

חטיבה

חטיבה

חטיבה או בריגדה היא יחידה צבאית שכפופה לאוגדה (דיוויזיה), מורכבת משניים עד חמישה רגימנטים או גדודים ומפקדת חטיבה אחת. בצה"ל חטיבת חיל רגלים כוללת בין 3,000 ל-7,000 חיילים.

אגף כוח האדם

אגף כוח האדם

אגף כוח האדם במטה הכללי של צה"ל הוא הגוף המתכנן והמתאם את פעילות הצבת כוח האדם ותנועתו, הטיפול במשאבּי האנוש של הצבא, התכנון מול תקינת אגף התכנון ותנאי השירות של הפרט.

שחרור מצה"ל

שחרור מצה"ל

תהליך השחרור מצה"ל מסיים את השירות בצה"ל ומתקיים באופן הבא:שחרור בתום שירות חובה. שחרור בתום שירות קבע, שאליו עבר החייל בהמשך לשירות החובה שלו, ולעיתים בעקבות חזרה לצה"ל לאחר השחרור ממנו.

אמיר ודמני

אמיר ודמני

אמיר (ברוך) ודמני הוא קצין בצה"ל בדרגת תת־אלוף המשמש ראש חטיבת תכנון ומנהל כח האדם באגף כוח האדם. קודם לכן שימש במגוון תפקידים בתחומי משאבי האנוש ותכנון כוח האדם, ובהם קצין שלישות חטיבת הצנחנים, ראש ענף תכנון כוח אדם סדיר בחטיבת התכנון ומנהל כוח האדם ורמ"ח סדיר בחטיבת כוח האדם.

מבנה חתומכ"א

  • יחידת מיטב – מופקדת על ביצוע הליכי המיון והשיבוץ של כלל המיועדים לשירות ביטחון (מלש"בים) והחיילים בצה"ל.
  • מנהלת החרדים הצבאית (מח"ץ) – מופקדת על שירות החרדים בצה"ל, כסמכות מקצועית בתחום הליך גיוס החרדים לצה"ל, הכתבת מדיניות והכשרות מקצועיות המיועדות לחיילים החרדים.
  • שער לעתיד – מופקדת על תמיכה, ללווי ורווחת החיילים אשר נמצאים לקראת שחרור, מעניקה מגוון כלים לקראת השתלבותם בחברה כאזרחים במדינת ישראל.
  • מנהל לכ"א טכנולוגי אקדמי (מנט"א) – המופקדת על סיוע ולווי לחיילים אשר התמיינו והשתבצו למערך העתודה האקדמית של צה"ל, מהווה כתובת ומוקד מידע לעתודאים משלב האיתור כמועמדים לשירות, בשלבי הקבלה והלימודים, ועד לשלב החזרה לשירות בתקופות החובה והקבע. יעודה להוביל את פיתוח כ"א הטכנולוגי אקדמי בצה"ל ובמערכת הביטחון.
  • ענף תכנון כוח אדם סדיר (עתכ"ס) – אחראית על תכנון ומנהל כוחות האדם הסדירים בצה"ל. הענף עוסק בתכנון אסטרטגי של הקצאות כוח אדם סדיר ליחידות צה"ל שונות.
  • ענף תכנון כוח אדם מילואים (עתכ"ם) – אחראית על תכנון ומנהל כוחות האדם במיל' בצה"ל. הענף עוסק בתכנון אסטרטגי של הקצאות כוח אדם במיל' ליחידות צה"ל שונות.
  • ענף תכנון ומחקר כוח אדם (עתו"ם) – מופקדת על מחקר וחיזוי מגמות אמפיריות בצה"ל ובחברה הישראלית תוך גיבוש אסטרטגיה בתחומים עליהם חתומכ"א אמונה, מתן ידע מחקרי-אקדמי ומערכות מידע מתקדמות לטיוב העבודה החתומכ"אית במקביל לביצוע אינטגרציה פנים-חטיבתית ומימושה הלכה למעשה בת"ע.
  • מנהל אוכלוסיות – מופקדת על סיוע וליווי חיילים המשתייכים לאוכלוסיות מיוחדות במדינת ישראל.

גלה עוד נושאים הקשורים למבנה חתומכ"א

יחידת מיטב

יחידת מיטב

"מיטב" היא היחידה הצבאית המופקדת על ביצוע הליכי המיון והשיבוץ של כלל המיועדים לשירות ביטחון (מלש"בים) והחיילים בצה"ל. היחידה שייכת לחטיבת תכנון ומנהל כח האדם (חתומכ"א) והיא תחת פיקוד אגף כוח האדם (אכ"א). מפקד היחידה הנוכחי הוא אלוף-משנה אלון מצליח. היחידה הוקמה ב-23 במאי 2006 מאיחודן של שתי יחידות: בסיס קליטה ומיון (בקו"ם) ומנהל הגיוס (מנה"ג).

גיוס לצה"ל

גיוס לצה"ל

גיוס לצה"ל הוא התהליך של גיוס חובה של בני נוער בישראל שנמצאו מתאימים לשירות, לקראת שירותם. תהליך הגיוס מסתיים ביום החיול, כלומר ביום שבו מתחיל השירות בצה"ל.

חוק שירות ביטחון

חוק שירות ביטחון

חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 הוא החוק המסדיר את ההוראות בדבר גיוס לצה"ל. החוק הוא ממשיך דרכם של חוק שירות ביטחון, התש"ט-1949 ושל חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשי"ט-1959. עם חקיקתו של חוק שירות המילואים בשנת 2008, עברו אליו מרבית ההוראות העוסקות בשירות המילואים, ואילו בחוק שירות ביטחון נותרו הוראות העוסקות בשירות סדיר והוראות כלליות שרלוונטיות לשני סוגי השירותים.

מנהלת החרדים הצבאית

מנהלת החרדים הצבאית

מנהלת החרדים הצבאית היא היחידה הצבאית המופקדת על שירות החרדים בצה"ל, כסמכות מקצועית בתחום הליך גיוס החרדים לצה"ל, הכתבת מדיניות והכשרות מקצועיות המיועדות לחיילים החרדים. המנהלת שייכת לחטיבת תכנון ומנהל כח האדם (חתומכ"א) והיא תחת פיקוד אגף כוח האדם. היחידה הוקמה ב-6 בדצמבר 2017 על מנת להוות כגוף מטכ"לי אשר מספק מענה מוסדר בנושא שירות החרדים בצה"ל לציבור החרדי, גופים אזרחיים ולאגפים ולזרועות בצה"ל.

שחרור מצה"ל

שחרור מצה"ל

תהליך השחרור מצה"ל מסיים את השירות בצה"ל ומתקיים באופן הבא:שחרור בתום שירות חובה. שחרור בתום שירות קבע, שאליו עבר החייל בהמשך לשירות החובה שלו, ולעיתים בעקבות חזרה לצה"ל לאחר השחרור ממנו.

אזרחות

אזרחות

אזרחות היא חברות בקהילה פוליטית, בדרך כלל במדינה. בניגוד לנתינות, שמשמעותה היא כפיפות לשלטון, האזרחות מניחה שותפות במערכת הפוליטית הכוללת מערכת מוגדרת של זכויות וחובות.

ישראל

ישראל

יִשְׂרָאֵל היא מדינה במזרח התיכון, במערב יבשת אסיה, השוכנת על החוף הדרום־מזרחי של הים התיכון. ישראל הוקמה בשטחי ארץ ישראל, ביתו הלאומי וארץ מולדתו של העם היהודי. המדינה הכריזה על עצמאותה בה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, והיא בעלת משטר מסוג דמוקרטיה פרלמנטרית.

העתודה האקדמית

העתודה האקדמית

[[קובץ:Atuda Insignia.png|ממוזער|סיכת העתודה האקדמית. עוצבה על ידי עדן חייק, דרור פוקס, דניאל פלוק ותמיר בוקר, ארבעה מבוגרי המסלול, אושרה על ידי אסף בן חיים במסגרת "רפורמת הסיכות בצהל" והוטמעה בצה"ל החל מ-2019.{{הערה|]] העתודה האקדמית היא מסלול בו מאפשרים לאדם החייב גיוס לצבא ללמוד לימודים אקדמיים ולממש את השירות הצבאי לאחר תום לימודיו, תוך ניצול ההכשרה שעבר לצורכי הצבא. במדינות בהן אין נוהג שירות חובה, מהות המסלול היא מימון הלימודים בעד התחייבות לשירות במקצוע.

מיעוטים בישראל

מיעוטים בישראל

במדינת ישראל חיים, לצד הרוב היהודי, אזרחים או תושבים המשתייכים לקבוצות אתניות, דתיות, לאומיות ולשוניות שונות, ואשר נהנים משוויון זכויות ומחירויות. על פי רוב, אין מונים עולים ובני משפחותיהם אשר אינם רשומים במשרד הפנים כיהודים במניין המיעוטים במדינה.

ראשי החטיבה

שם תקופת כהונה
אלוף משה נתיב אפריל 1971 - אוגוסט 1973
אל"ם ברוך בהט אוגוסט 1973 - אוקטובר 1975
אל"ם משה בן-נר אוקטובר 1975 - אוגוסט 1987
תא"ל חנוך מילוא אוגוסט 1987 – יוני 1982
תא"ל זאב קורן יוני 1982– מאי 1985
תא"ל דוידי נחמיה מאי 1985 – ספטמבר 1988
תא"ל יהושע זכאי ספטמבר 1988 – אוגוסט 1991
תא"ל ישראל אינהורן אוגוסט 1991 – דצמבר 1994
תא"ל יהודה שגב דצמבר 1994 – פברואר 1998
תא"ל יצחק אברבנאל פברואר 1998 – ספטמבר 1998
תא"ל אבינועם לאופר נובמבר 1998 – אוקטובר 2001
תא"ל אבי זמיר אוקטובר 2001 – פברואר 2005
תא"ל ניסים ברדה ינואר 2005 – מאי 2007
אל"ם ציקי סלע מרץ 2007 – אוגוסט 2008
תא"ל אמיר רוגובסקי ינואר 2009 – ינואר 2012
תא"ל גדי אגמון פברואר 2012 – יולי 2014
תא"ל מירב קירשנר יולי 2014 – אוגוסט 2016
תא"ל ערן שני אוגוסט 2016 – יולי 2019
תא"ל אמיר ודמני יולי 2019 – כיום[1]

מקור: "חטיבת תכנון ומנהל כח האדם", ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית, (2023, March 11th), https://he.wikipedia.org/wiki/חטיבת_תכנון_ומנהל_כח_האדם.

נהנים מ Wikiz?

נהנים מ Wikiz?

הורידו את הפלאגין החינמי שלנו!

הערות שוליים
  1. ^ רח"ט תומכ"א הבא עתיד להיות - אל"ם שי טייב

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.